ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2560
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งครั้งที่ ครั้งที่ 2/2560
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งครั้งที่  ครั้งที่ 2/2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 1  ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาปฐมวัย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 2  ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาจีน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 3  ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาไทย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 4  ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 5  ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคหกรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 6  ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาฟิสิกส์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 7  ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาดนตรีไทย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 8  ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาพลศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 9  ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 10  ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 11  ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชานาฏศิลป์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 12  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 13  ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 14  ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 15  ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2560
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2560

*หมายเหตุ*  วัน เวลา สถานที่สอบ รอประกาศจากทางหน่วยงานราชการอีกครั้ง หรือ ติดต่อได้ที่ 035-796445
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2560
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2560