ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

* หมายเหตุ * สอบถามรายละเอียดได้ที 035-796-445  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามาถ ทักษะ และสมถรรนะ ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามาถ ทักษะ และสมถรรนะ ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

* หมายเหตุ * สอบถามรายละเอียดได้ที 035-796-445 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

* หมายเหตุ * สอบถามรายละเอียดได้ที 035-796-445 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

* หมายเหตุ * สอบถามรายละเอียดได้ที 035-796-445 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐