ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาสังคมศึกษา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาชีววิทยา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาดนตรีไทย )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาดนตรีสากล)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาปฐมวัย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาครูผู้ดูแลเด็ก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาภาษาไทย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาประถมศึกษา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาฟิสิกส์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาภาษาจีน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาไฟฟ้า)


สอบถามเพิ่มเติมโทร  035-796436 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/25
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาภาษาไทย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาประถมศึกษา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาสังคมศึกษา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาปฐมวัย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาฟิสิกส์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาภาษาจีน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาดนตรีไทย )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาคหกรรม)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาชีววิทยา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาดนตรีสากล)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาไฟฟ้า)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาครูผู้ดูแลเด็ก)

สอบถามเพิ่มเติมโทร  035-796436 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ( กลุ่มวิชาภาษาไทย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ( กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ( กลุ่มวิชาประถมศึกษา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ( กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ( กลุ่มวิชาสังคมศึกษา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ( กลุ่มวิชาปฐมวัย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ( กลุ่มวิชาฟิสิกส์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ( กลุ่มวิชาภาษาจีน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ( กลุ่มวิชาดนตรีไทย )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ( กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ( กลุ่มวิชาคหกรรม)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ( กลุ่มวิชาชีววิทยา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ( กลุ่มวิชาดนตรีสากล)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ( กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ( กลุ่มวิชาไฟฟ้า)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ( กลุ่มวิชาครูผู้ดูแลเด็ก)สอบถามเพิ่มเติมโทร  035-796436 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2561